1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu informácií poskytnutých počas uzatvárania Kúpnej zmluvy (meno, priezvisko, doručovacia a fakturačná adresa, email, telefónne číslo) ako aj ďalších informácií súvisiacich s Kúpnou zmluvou, a to za účelom ich ďalšieho spracovania pre plnenie povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy. Spracovanie podľa predchádzajúcej vety zahŕňa aj spracovanie na účely doručenie tovaru Kupujúcemu prostredníctvom kuriéra, ktorému môžu byť za týmto účelom poskytnuté osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu (meno, priezvisko, doručovacia adresa a telefónne číslo).

1.2 Predávajúci je tiež oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb, a to až do doby, kým Kupujúci neodmietne také používanie, čo môže urobiť už v čase objednávky vo forme poznámky alebo odhlásením sa pri každej doručenej emailovej správe.

1.3 Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci nebude poskytovať tretím osobám bez súhlasu Kupujúceho, s výnimkou prípadov ustanovených v osobitných zákonoch, alebo subdodávateľom Kupujúceho, napríklad účtovným poradcom, ak je to potrebné. Keďže zoznam subdodávateľov sa môže priebežne meniť, jeho aktuálnu verziu Predávajúci poskytne Kupujúcemu na základe jeho žiadosti.

1.4 Aby sme zlepšili Vašu používateľskú skúsenosť z návštevy Internetového obchodu, môžeme doň integrovať odkazy na stránky a aplikácie tretích subjektov, napríklad na zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach ako je Facebook alebo Instagram. Majte prosím na pamäti, že zdieľaný obsah alebo Vaše komentáre môžu byť verejne prístupné. Za spôsob, akým tieto stránky a aplikácie nakladajú z Vašimi údajmi nenesieme zodpovednosť. Pre viac informácií o tom, ako tieto stránky spracúvajú Vaše osobné údaje prosím navštívte ich pravidlá ochrany osobných údajov.

1.5 Takmer vždy Vaše osobné údaje spracúvame v rámci Slovenska, prípadne EÚ. Vaše osobné údaje však môžeme spracúvať aj v tretích krajinách, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, napríklad USA, kde má sídlo väčšina najznámejších poskytovateľov IT služieb.

1.6 Ochrana Vášho súkromia je pre nás kľúčová, preto vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme Vaše osobné údaje chránili, napríklad pred zničením, stratou, neoprávneným prístupom alebo zverejnením. Za týmto účelom spolupracujeme so spoločnosťami, používame IT vybavenie a aplikácie, ktorým plne dôverujeme v tom, že rovnako zabezpečujú ochranu Vašich údajov.

1.7 V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť. Vaše otázky radi zodpovieme.

2. COOKIES

2.1 Tak, ako takmer každá iná webová stránka, aj na stránkach Internetového obchodu Predávajúci používa cookies.

2.2 Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácii, ktoré sa uložia do webového prehliadača počítača a iného mobilného zariadenia (smartphone alebo tablet) Kupujúceho keď Kupujúci navštívi Elektronický obchod. Cookies sú potom odosielané späť pri každom ďalšom navštívení tohto alebo iného portálu, ktorý tieto cookies rozoznáva.

2.3 Cookies sú veľmi prospešné a majú množstvo funkcií. Umožňujú portálom rozoznať mobilné zariadenie, čo im dá vedomosť, či už toto zariadenie predtým navštívilo tento portál. Umožňujú tiež zapamätať si preferencie návštevníka, umožňujú pochopiť ako sa portál používa a celkovo pomáhajú zlepšiť užívateľskú skúsenosť. Cookies tiež pomáhajú zabezpečiť, že online reklama, ktorú návštevníci webových stránok vidia, je pre nich viac relevantná.

2.4 Na Elektronickom obchode Predávajúci používa aj cookies tretích strán, napríklad Google analytics a Facebook. Pre viac informácií o týchto cookies si prosím pozrite podmienky na stránkach Google-u a Facebook-u.

2.5 Používaním Internetového obchodu Kupujúci prejavuje súhlas s uložením a používaním cookies. Ak s uložením a používaním cookies Kupujúci nesúhlasí, svoje preferencie môže zmeniť vo svojom webovom prehliadači. Majte prosím na pamäti, že zmenou preferencií sa môže Vaša užívateľská skúsenosť zhoršiť.

2.6. Pre viac informácii o cookies, ich použití, vrátané toho, ako zistiť, aké cookies sú uložené v prehliadači Kupujúceho a ako ich vymazať alebo zakázať ich ukladanie navštívte stránku www.allaboutcookies.org (v angličtine).